Közlemények kategória bejegyzései

1%

Az „Üllési Suli” Alapítvány az adófizető magánszemélyek felajánlásából 158.129 Ft támogatást kapott a 2015. évben. Az alapító okiratban megfogalmazott célok elérése érdekében a felajánlott összegből támogattuk és segítettük a nehéz körülmények között élő tehetséges tanulóink munkáját és az iskola szabadidős programjainak megvalósítását.
Szeretnénk megköszönni mindenkinek, hogy felajánlásával támogatta és segítette az alapítvány célkitűzéseit!
Továbbra is várjuk a segítő támogatásukat a 18470161-1-06 adószámra.

az „Üllési Suli” Alapítvány Kuratóriuma

KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET!

Tájékoztató adatkezelésről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Fontos Sándor Általános Iskola (továbbiakban: iskola) területén az épületen belüli, illetve az épületen kívüli mozgást elektronikus megfigyelő rendszerrel (továbbiakban: kamerákkal) figyeljük, mely során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás önkéntes, ráutaló magatartással történik.

Ön az iskola területére történő belépéssel és az itt tartózkodással hozzájárulását adja a képfelvétellel kapcsolatos adatkezeléshez. A megfigyelésnek és a képfelvételek rögzítésének a célja az iskola területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, valamint az iskola területén tartózkodó személyek, továbbá az iskola használatában álló vagyontárgyak védelme. Ennek keretében cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése, továbbá, hogy ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás keretében felhasználásra.

A képfelvételeket az iskolában lévő kamerák központi felvevő egységén 3 munkanapig tároljuk. A kamerarendszert az iskola működteti.
Az iskola épületén 16 db kamera került kihelyezésre:
ebből
– 8 db az épületen kívül, az épület 4 külső homlokzati falán
– 4 db a belső udvarban szétszórva,
– 2 db a tornaterem falán
– 1 a kerékpártároló és terem bejárat felé,
– 1 db a műfüves pálya felé
– 2 db az épületen belül – földszinti aula és folyosó.

A kamerák pontos elhelyezéséről és az általuk megfigyelt területről az adatkezelési szabályzatból informálódhat.

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy kérelmezheti
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
A kérelmeket az igazgatónak lehet benyújtani.
Az adatkezelési szabályzat elérhető az iskolatitkárságon, letölthető az iskola honlapjáról.

Üllés, 2016.03.16.
Sárközi Emília
tagintézmény-vezető