Erasmus+

A Fontos Sándor Általános iskolai pedagógusai valamint hetedik és nyolcadik osztályos diákjai 2 nemzetközi pályázatban vesznek részt 2019 szeptemberétől 2021 júniusáig. Az egyik pályázat témája a korai iskolaelhagyás elleni küzdelem, megnevezése Innovative Europe. Koordinátora Spanyolország (Alcantarilla), együttműködő országok: Lengyelország (Grudziadz), Magyarország (Üllés), Málta (Sliema), Olaszország (Vittoria), Törökország (Kütahya). A másik pályázat a mesélés és az olvasás fontosságának tudatosítását és újbóli népszerűsítését tűzte ki céljául Everybody has a story címmel. Ezt az együttműködést a magyar partner, azaz iskolánk irányítja. Velünk együtt dolgozik Macedónia (Kumanovo), Olaszország (Salemi), Románia (Auseu), Törökország (Isztambul) egy-egy általános iskolája.

Mindkét pályázat keretében lezajlottak az első találkozók, az egyik a lengyelországi Grudziadzban (2019. november 24-29.), míg a másik (2019. december 8-14.) településünkön, Üllésen került megszervezésre.

INNOVATIVE EUROPE: Az első közös munka diákok nélkül zajlott, a 6 országból összesen 20 tanár dolgozott együtt. Mivel a lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás aránya a résztvevő országok közül Lengyelországban a legkisebb, az első találkozóra náluk került sor. Igyekeztünk megismerni az általuk alkalmazott jó gyakorlatokat. Bemutató órákat láttunk, megismerkedtünk a lengyel oktatási rendszerrel, képet kaptunk a vendéglátó iskola mindennapjairól. A foglalkozások részletes információt nyújtottak a lengyel rendszer sikeréről az iskolai lemorzsolódás kezelésével kapcsolatban. Ezek mellett előadást hallottunk az inkluzív (befogadó) pedagógiáról. Az inkluzív pedagógia egy alapvető szemléletváltást feltételez, melynek során az iskola, a kapcsolódó intézményrendszer, valamint a tágabb lakóközösség olyan módon alakul át, hogy az a gyerekek egyéni és időben dinamikusan változó nevelési szükségleteire felelni tudjon. A gyermekek közötti különbségekre az oktatásban inkább lehetőségként, semmint akadályozó tényezőként tekint. A gyakorlatban pedig az iskolától elvárja, hogy a tananyagot és a tanítási módszereket kellően rugalmasan alakítsa ahhoz, hogy ezekre az akár időben is változó igényekre megfelelően tudjon felelni.

A pályázati tevékenységek mellett jutott némi idő kirándulásra is. Nagy Attila Gyula polgármester úrnak köszönhetően rendelkezésünkre állt az önkormányzat mikrobusza, így útközben megszálltunk Krakkóban és nagy sétát tettünk az óvárosban. Megkóstoltuk a lengyel forralt sört is. Vendéglátóinknak köszönhetően Grudziadzban is városnézésre indulhattunk. Körbejártuk a Visztula partján épült várat, felmentünk a Vár-hegyre épült Klimek toronyba, ellátogattunk az obszervatóriumba, illetve a lovassági múzeumba is. Gdańskban felmentünk a Szűz Mária-templom tornyába, ahonnan csodálatos kilátás nyílt az esti városra. Ez a templom a legnagyobb téglából épült templom a világon, egyben az egyik legnagyobb gótikus téglaépítmény.

Köszönjük Czékus Péternek, hogy vállalta a hosszú utat és biztonságban elvitte és hazahozta a pályázatban résztvevő 4 pedagógust.

EVERYBODY HAS A STORY: Magyarországra 22 diák és 10 pedagógus érkezett. Vendégeink a Bozsity vendégházban szálltak meg, ahol Pataki András és Patakiné Németh Ilona gondoskodott kényelmükről.

Szülőként, pedagógusként valamennyien jól tudjuk, hogy a mese lelki táplálék. Nélkülözhetetlen a gyermek egészséges személyiségfejlődése szempontjából. Általa gazdagodik fantáziája, szókincse. A mese segíti, hogy hosszabban és kitartóan tudjon valamire figyelni, abban elmélyedni. Átéli az izgalmakat, azonban mindez nem jár valós, közvetlen veszéllyel a számára. Találkozik azzal a helyzettel, mely megmutatja számára, hogy a problémás esetekben is van megoldás. Tehát a katarzist megélve eljut a megoldáshoz, felkészíti a lelkét az élet megpróbáltatásaira. A mesék tehát jó hatással vannak a gyermekek érzelemvilágára, megnyugtatják, lelassítják őket, és tudat alatt is jótékonyan hatnak. A főként népmesét hallgató gyermekek olyan további érzelmeket és viselkedési mintázatokat kapnak a mesehallgatás során, amelyek tudat alatt eltárolódnak, és későbbi életük során segíthetnek egyes döntéseik meghozatalában, problémáik megoldásában és a konfliktusok kezelésében is. A mesehallgató gyermekek jó eséllyel válnak maguk is olvasó felnőttekké, hiszen a mesehallgatás beépül a napirendjükbe, és nagyobb korukban is – amikor már saját maguk is tudnak olvasni – igénylik az effajta kikapcsolódást.

A magyarországi találkozó szervezésekor arra törekedtünk, hogy a tevékenységek támogassák az olvasóvá nevelés folyamatát és hogy minél több diákot, felnőttet szólítsunk meg a cél elérése érdekében. A hét programjaiba 15 magyar diák kapcsolódott be szorosan. Vendégünk volt Náfrádi Anikó meseterapeuta, aki a mesék fejlesztő hatásáról tartott előadást a külföldi pedagógusoknak angolul, majd az érdeklődő szülőknek és kollégáinknak magyarul. A hetedik osztályos diákok és egy hatodikos tanuló egy Péterné Juhari Ágota tanárnő által színpadra állított színdarabot mutatott be, amely nagy sikert aratott mind az üllési, mind a külföldi nézők körében. Valamennyi résztvevő ország diákjai készültek egy-egy népmesével, melyet felolvastak, bemutattak a találkozó során. Élmény volt látni lelkesedésüket, örömüket. Ők 25-en már biztosan fognak mesélni gyermekeiknek, hiszen megérezték e tevékenység varázslatos erejét.

Partnereinkkel Szegedre is ellátogattunk. A Szegedi Nemzeti Színházban bekukkanthattunk a kulisszák mögé és megismerkedhettünk a színjátszás csodálatos világával. A Somogyi Könyvtárban két Benedek Elek mesét hallgattak meg és dramatizáltak a résztvevők, majd egy Kahoot! játék segítségével a megértést is tesztelhették a diákok és az őket kísérő tanárok. Jó alkalom volt ez az együttműködés erősítésére, hiszen párban dolgoztunk, ahol a páros egyik tagja mindig magyar volt, míg a másik egy külföldi vendég. Ezt követően a Délmagyarország szerkesztőségében is jártunk, ahol bepillanthattunk mind a nyomdatechnika, mind az újságszerkesztés rejtelmeibe. A Dömötör-torony Aba-Novák Vilmos által festett belső freskóinak megtekintése után a Dóm tornyából elénk tárult az ünnepi kivilágításban pompázó Szeged esti panorámája. A tevékenységek során szaktolmácsként végig segítségünkre volt egykori tanítványuk, Ótott Balázs, aki angol tudásával és szakmája iránti elkötelezettségével lenyűgözte hallgatóságát.

Miközben a felnőttek a pályázatban vállalt kötelezettségeknek igyekeztek megfelelni, a vendég gyerekek kézműves foglalkozásokon, sportvetélkedőkön és tanórákon vettek részt. Köszönjük Deméné Gyuris Margit, Maróti Levente, Szolnoki Tünde, Lajkóné Tari Ágnes, Ótottné Vörös Zsuzsanna, Kocsisné Hecskó Ágnes, Péterné Juhari Ágota, Czékus-Deme Zita, Tóth Ágnes és Ótott Zsolt segítségét, valamint Hajdú Lászlónak az ízletes buktákat.

A pályázati munka mellett igyekeztünk partnereinknek megmutatni településünket, az itt élők vendégszeretetét. Jártunk a polgármesteri hivatalban, ahol a polgármester úr fogadta a külföldi kollégákat és bemutatta Üllés múltját, jelenét és persze a jövőre vonatkozó terveket is. A Fonó néptáncegyüttes 3 csoportja és a Rézhúros Banda műsorral kedveskedett a vendégeknek. Mindezek mellett ellátogattunk Ópusztaszerre is, ahol gyönyörű filmek mutatták be a magyarság történelmét, illetve a Feszty-körkép kápráztatta el a látogatókat.

A logótervek elkészítését Zoltánfi Mária, iskolánk rajztanára irányította. A vendégek napközbeni kényelméről Bigors Istvánné iskolatitkár gondoskodott. Vendégeink étkeztetését a Bali 23 étterem látta el, utaztatásukat nagy rugalmassággal Ördögh Géza és Dudás Ferenc oldotta meg. Ennek szervezésében segítségünkre volt Papp Ágnes.

A találkozó sikeres lebonyolításához szükséges előkészítő munkálatokat Hódiné Vass Magdolna tagintézmény-vezető és Sápi Zoltán intézményvezető koordinálta.

Mindenkinek köszönjük a segítséget és a támogatást: Tasi Zoltánné, Szekeres Katalin, Megyeri Péter

További információ:

https://moranettv.hu/2020-01-14/

http://fontos-iskola.hu/everybodyhasastory

A két pályázat következő találkozóira március második felében kerül sor. Törökországba, illetve Spanyolországba utazhat 7-7 magyar tanuló és 3-3 pedagógus.