Esemény kategória bejegyzései

Erasmus+

A Fontos Sándor Általános iskolai pedagógusai valamint hetedik és nyolcadik osztályos diákjai 2 nemzetközi pályázatban vesznek részt 2019 szeptemberétől 2021 júniusáig. Az egyik pályázat témája a korai iskolaelhagyás elleni küzdelem, megnevezése Innovative Europe. Koordinátora Spanyolország (Alcantarilla), együttműködő országok: Lengyelország (Grudziadz), Magyarország (Üllés), Málta (Sliema), Olaszország (Vittoria), Törökország (Kütahya). A másik pályázat a mesélés és az olvasás fontosságának tudatosítását és újbóli népszerűsítését tűzte ki céljául Everybody has a story címmel. Ezt az együttműködést a magyar partner, azaz iskolánk irányítja. Velünk együtt dolgozik Macedónia (Kumanovo), Olaszország (Salemi), Románia (Auseu), Törökország (Isztambul) egy-egy általános iskolája.

Mindkét pályázat keretében lezajlottak az első találkozók, az egyik a lengyelországi Grudziadzban (2019. november 24-29.), míg a másik (2019. december 8-14.) településünkön, Üllésen került megszervezésre.

INNOVATIVE EUROPE: Az első közös munka diákok nélkül zajlott, a 6 országból összesen 20 tanár dolgozott együtt. Mivel a lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás aránya a résztvevő országok közül Lengyelországban a legkisebb, az első találkozóra náluk került sor. Igyekeztünk megismerni az általuk alkalmazott jó gyakorlatokat. Bemutató órákat láttunk, megismerkedtünk a lengyel oktatási rendszerrel, képet kaptunk a vendéglátó iskola mindennapjairól. A foglalkozások részletes információt nyújtottak a lengyel rendszer sikeréről az iskolai lemorzsolódás kezelésével kapcsolatban. Ezek mellett előadást hallottunk az inkluzív (befogadó) pedagógiáról. Az inkluzív pedagógia egy alapvető szemléletváltást feltételez, melynek során az iskola, a kapcsolódó intézményrendszer, valamint a tágabb lakóközösség olyan módon alakul át, hogy az a gyerekek egyéni és időben dinamikusan változó nevelési szükségleteire felelni tudjon. A gyermekek közötti különbségekre az oktatásban inkább lehetőségként, semmint akadályozó tényezőként tekint. A gyakorlatban pedig az iskolától elvárja, hogy a tananyagot és a tanítási módszereket kellően rugalmasan alakítsa ahhoz, hogy ezekre az akár időben is változó igényekre megfelelően tudjon felelni.

A pályázati tevékenységek mellett jutott némi idő kirándulásra is. Nagy Attila Gyula polgármester úrnak köszönhetően rendelkezésünkre állt az önkormányzat mikrobusza, így útközben megszálltunk Krakkóban és nagy sétát tettünk az óvárosban. Megkóstoltuk a lengyel forralt sört is. Vendéglátóinknak köszönhetően Grudziadzban is városnézésre indulhattunk. Körbejártuk a Visztula partján épült várat, felmentünk a Vár-hegyre épült Klimek toronyba, ellátogattunk az obszervatóriumba, illetve a lovassági múzeumba is. Gdańskban felmentünk a Szűz Mária-templom tornyába, ahonnan csodálatos kilátás nyílt az esti városra. Ez a templom a legnagyobb téglából épült templom a világon, egyben az egyik legnagyobb gótikus téglaépítmény.

Köszönjük Czékus Péternek, hogy vállalta a hosszú utat és biztonságban elvitte és hazahozta a pályázatban résztvevő 4 pedagógust.

EVERYBODY HAS A STORY: Magyarországra 22 diák és 10 pedagógus érkezett. Vendégeink a Bozsity vendégházban szálltak meg, ahol Pataki András és Patakiné Németh Ilona gondoskodott kényelmükről.

Szülőként, pedagógusként valamennyien jól tudjuk, hogy a mese lelki táplálék. Nélkülözhetetlen a gyermek egészséges személyiségfejlődése szempontjából. Általa gazdagodik fantáziája, szókincse. A mese segíti, hogy hosszabban és kitartóan tudjon valamire figyelni, abban elmélyedni. Átéli az izgalmakat, azonban mindez nem jár valós, közvetlen veszéllyel a számára. Találkozik azzal a helyzettel, mely megmutatja számára, hogy a problémás esetekben is van megoldás. Tehát a katarzist megélve eljut a megoldáshoz, felkészíti a lelkét az élet megpróbáltatásaira. A mesék tehát jó hatással vannak a gyermekek érzelemvilágára, megnyugtatják, lelassítják őket, és tudat alatt is jótékonyan hatnak. A főként népmesét hallgató gyermekek olyan további érzelmeket és viselkedési mintázatokat kapnak a mesehallgatás során, amelyek tudat alatt eltárolódnak, és későbbi életük során segíthetnek egyes döntéseik meghozatalában, problémáik megoldásában és a konfliktusok kezelésében is. A mesehallgató gyermekek jó eséllyel válnak maguk is olvasó felnőttekké, hiszen a mesehallgatás beépül a napirendjükbe, és nagyobb korukban is – amikor már saját maguk is tudnak olvasni – igénylik az effajta kikapcsolódást.

A magyarországi találkozó szervezésekor arra törekedtünk, hogy a tevékenységek támogassák az olvasóvá nevelés folyamatát és hogy minél több diákot, felnőttet szólítsunk meg a cél elérése érdekében. A hét programjaiba 15 magyar diák kapcsolódott be szorosan. Vendégünk volt Náfrádi Anikó meseterapeuta, aki a mesék fejlesztő hatásáról tartott előadást a külföldi pedagógusoknak angolul, majd az érdeklődő szülőknek és kollégáinknak magyarul. A hetedik osztályos diákok és egy hatodikos tanuló egy Péterné Juhari Ágota tanárnő által színpadra állított színdarabot mutatott be, amely nagy sikert aratott mind az üllési, mind a külföldi nézők körében. Valamennyi résztvevő ország diákjai készültek egy-egy népmesével, melyet felolvastak, bemutattak a találkozó során. Élmény volt látni lelkesedésüket, örömüket. Ők 25-en már biztosan fognak mesélni gyermekeiknek, hiszen megérezték e tevékenység varázslatos erejét.

Partnereinkkel Szegedre is ellátogattunk. A Szegedi Nemzeti Színházban bekukkanthattunk a kulisszák mögé és megismerkedhettünk a színjátszás csodálatos világával. A Somogyi Könyvtárban két Benedek Elek mesét hallgattak meg és dramatizáltak a résztvevők, majd egy Kahoot! játék segítségével a megértést is tesztelhették a diákok és az őket kísérő tanárok. Jó alkalom volt ez az együttműködés erősítésére, hiszen párban dolgoztunk, ahol a páros egyik tagja mindig magyar volt, míg a másik egy külföldi vendég. Ezt követően a Délmagyarország szerkesztőségében is jártunk, ahol bepillanthattunk mind a nyomdatechnika, mind az újságszerkesztés rejtelmeibe. A Dömötör-torony Aba-Novák Vilmos által festett belső freskóinak megtekintése után a Dóm tornyából elénk tárult az ünnepi kivilágításban pompázó Szeged esti panorámája. A tevékenységek során szaktolmácsként végig segítségünkre volt egykori tanítványuk, Ótott Balázs, aki angol tudásával és szakmája iránti elkötelezettségével lenyűgözte hallgatóságát.

Miközben a felnőttek a pályázatban vállalt kötelezettségeknek igyekeztek megfelelni, a vendég gyerekek kézműves foglalkozásokon, sportvetélkedőkön és tanórákon vettek részt. Köszönjük Deméné Gyuris Margit, Maróti Levente, Szolnoki Tünde, Lajkóné Tari Ágnes, Ótottné Vörös Zsuzsanna, Kocsisné Hecskó Ágnes, Péterné Juhari Ágota, Czékus-Deme Zita, Tóth Ágnes és Ótott Zsolt segítségét, valamint Hajdú Lászlónak az ízletes buktákat.

A pályázati munka mellett igyekeztünk partnereinknek megmutatni településünket, az itt élők vendégszeretetét. Jártunk a polgármesteri hivatalban, ahol a polgármester úr fogadta a külföldi kollégákat és bemutatta Üllés múltját, jelenét és persze a jövőre vonatkozó terveket is. A Fonó néptáncegyüttes 3 csoportja és a Rézhúros Banda műsorral kedveskedett a vendégeknek. Mindezek mellett ellátogattunk Ópusztaszerre is, ahol gyönyörű filmek mutatták be a magyarság történelmét, illetve a Feszty-körkép kápráztatta el a látogatókat.

A logótervek elkészítését Zoltánfi Mária, iskolánk rajztanára irányította. A vendégek napközbeni kényelméről Bigors Istvánné iskolatitkár gondoskodott. Vendégeink étkeztetését a Bali 23 étterem látta el, utaztatásukat nagy rugalmassággal Ördögh Géza és Dudás Ferenc oldotta meg. Ennek szervezésében segítségünkre volt Papp Ágnes.

A találkozó sikeres lebonyolításához szükséges előkészítő munkálatokat Hódiné Vass Magdolna tagintézmény-vezető és Sápi Zoltán intézményvezető koordinálta.

Mindenkinek köszönjük a segítséget és a támogatást: Tasi Zoltánné, Szekeres Katalin, Megyeri Péter

További információ:

https://moranettv.hu/2020-01-14/

http://fontos-iskola.hu/everybodyhasastory

A két pályázat következő találkozóira március második felében kerül sor. Törökországba, illetve Spanyolországba utazhat 7-7 magyar tanuló és 3-3 pedagógus.

„Kis iskola, nagy tervek”

A Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola dolgozói és Szülői Szervezete „Kis iskola, nagy tervek” mottóval rendezte meg a  26. alapítványi estjét. A bál bevételéből a Radnai utcai iskola udvarának felújítása és gyermekbaráttá varázslása a cél, hogy a tanulóink szebb és játékgazdagabb környezetben tölthessék az iskolás napjaikat. A tervezés folyamatának iskolánk diákjai is részesei voltak, az 1. és 2. osztályos gyerekek rajzokat készítettek, a 3. osztályos tanulók és pedagógusaik makettet alkottak az elképzelt udvarról.

A téli világ hangulatában álmodtuk meg a 26. alapítványi estünket, amelyet a díszítésben és a műsorszámokban is megjelenítettünk. A szülők táncát, Legyen hó címmel Nagy-Makra Eltiza koreografálta és tanította be. A pedagógusok Tíz perc előadását Jász Márta álmodta meg, őt segítette Péterné Juhari Ágota és Megyeri Péter. Ezután a gimnasztikás lányok mutatkoztak be ügyes produkciójukkal. A 4. osztályos tanulók Nox Együttes Tél dala számára táncoltak, a műsort betanította Szolnoki Tünde és Szabó Józsefné tanítók. Az est fénypontja a 8. osztályosok báli nyitótánca volt, a koreográfiát összeállította és betanította Ótott Zsolt és Péterné Juhari Ágota.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tanárok, a szülők és a diákok egy ilyen rendezvény kapcsán is együttműködjenek, hiszen a közös munka elengedhetetlen feltétele egy iskola sikeres nevelő-oktató munkájának.

Ez évi bálunkon a zenét ismét az Eridanus Együttes szolgáltatta. A finom vacsorát a Bali 23 étterem biztosította. A bál videofelvételét Ocskó Zsolt rendszergazda, a báli fényképeket Megyeri Péter és Zsiros Tibor készítette. Köszönjük a bálon résztvevő szülőknek a jó hangulatot, a támogatást. Köszönjük a Szülői Szervezet új elnökének, Gyöngyösiné Simon Mariannak a munkáját.

Köszönjük a cégek, a vállalkozók, a magánszemélyek támogatását; a szülők és a pedagógusok munkáját. Az alapítványi estet támogatták és segítették:

Ágostonné Szaniszló Ildikó

Angol használtruha bolt

Babarczi Csaba

BA-HA-MAS Kft.

Bali 23 étterem dolgozói

Bálint István

Bálintné Dékány Mónika

Baranyi László

Bérkert 45 Kft.

Berta Gábor

Bezdány Zoltánné

Bigors Ervin

Bigors Istvánné

Bigorsné Hargitai Éva

Bittó Nándor

Bittóné Härtlein Brigitta

Bódi László és családja

Borbély József és családja

Boros Tünde

Bozsity Bt.

Bozsó Edina

Colosseum Hotel

Coop Szeged Zrt.

Czékus István

Czékus Péter

Czékus-Deme Zita

Czékusné Farkas Mónika

Csongrádi Máté

Csongrádi László

Csóti Vilmosné

Dani Vegyeskereskedés

Dél-Gasztro Kft.

Deméné Gyuris Margit

Déryné Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói

Dobai Imre és családja

Dobainé Szekeres Anita

Dobi Zsolt

Dr. Nagy Edit

Dr. Nyáriné Tajti Anna

Dudás Lászlóné

Dudás Zsolt

Dudás Zsolt és felesége

ENA Kft.

Erdélyi Sándor

Erdélyiné Dudás Anita

Fábián Márta

Fábiánné Dr. Kiss Ilona

Farkas Attila és családja

Farkas Katalin

Farkas Milán és Farkansé Szögi Mónika

Farkasné Király Rózsa

Fekete János

Felhő András

Fodor Attila

Fodorné Bodrogi Judit

Füredi Andrea

Gárgyánné Gyóni Anita

Greeny Shop

Gyöngyösi Csaba

Gyöngyösiné Simon Mariann

Gyuris András és családja

Gyuris János

Gyuris Krisztián

Gyurisné Kovács Katalin

Habi Kft. Üllés

Hódi Attila

Hódi Zoltán

Hódi Zoltán János és családja

Horváth Csaba

Horváth Noémi

Horváthné Farkas Jolán

Illés Géza

Írói Klub

Jász Márta

Jász Péter

Jójárt Tibor és családja

Juhari László és felesége

Juhász Ágota

Juhász Attila és családja

Juhász Brigitta

Juhász Csaba

Juhászné Bozsák Andrea

Kádár-Német Erika

Kalányos Krisztina

Kálmán Szilveszter

Katona Róbert és családja

Kéfer Erika

Kocsis Beáta

Kocsisné Hecskó Ágnes

Kocsis Zoltán

Kopasz István

Kovács Krisztiánné

Kovács Leila

Kun Tamás és családja

Kurucsai Mária

Lábas Kata

Lajkó Levente és családja

Lajkóné Lovai Éva

Lajkóné Tari Ágnes

Lajkó Ferenc

Lippai Norbert

Lucky Club

Mar-Mon Bt.

Maróti Levente

Maróti Zoltán

Márta Ferencné

Mecseki Márta

Megálló Kávézó

Megyeri Péter

Mészáros Ibolya

Mészáros Marcell

Mészáros Tamás

Nagy Attila Gyula és neje

Nagy Gábor és családja

Nagy László

Nagy Róbert és Sipos Henriette

Nagyné Móra Gabriella

Nagyné Vörös Zsuzsanna

Német Tibor és családja

Németh Mária

Németné Rácz Tünde

Ocskó Zsolt

Onozo Agro

Ótott Zsolt

Ótottné Vörös Zsuzsanna

Önkormányzati Konyha Dolgozói

Ördöghné Szekeres Tímea

Papp Ágnes

Papp Zoltán és családja

Patik Imréné

Peták Antal és családja

Petrovics László

Péter Mihály és Péterné Juhari Ágota

Pintér Ferencné

Ráczné Budai Márta

Rádóczi Lajos és családja

Regős Dalma

Rézhúros Banda

Royal Sütőipar

Röfi-Ker Húsboltok Kft.

Samu Emma

Santana C. Nagy Éva

Sápi Zoltán

Sáriné Módra Mária

Sárközi Emília

Sárközi Szabolcs

Sáró Árpád

Seffer Orsolya

Seres Attila és családja

Seres Lajos és felesége

Simon Sándor

Simon Zsolt

Soós Katalin

Soósné Páll Judit

Suták Mária

Stabil Sped Kft.

Sylvania Kft.

Szabó Edvin

Szabó Ferenc és családja

Szabó Józsefné

Szalainé Ménesi Emese

Székácsné Csóti Zsófia

Szekeres Katalin

Szent Pál Patika

Szolnoki Tünde

Sztarek Anikó

Sztarek Jánosné

Sztojka Tibor

Sztojka Tiborné

Szunyog Csaba és családja

Szunyog József és neje

Szunyogné Dr. Zádori Zsuzsanna

Tajtiné Masír Julianna

Takács Gábor és felesége

Takács-Zádori Kitti

Takarékbank Zrt.

Tandari Éva és családja

Tandariné Balogh Angéla

Tari Gergő és családja

Tasi Zoltán

Tasi Zoltánné

Tokaji László

Tóth Ágnes

Tóth Imre

Tóth László és családja

Tóthné Bóka Gizella

Törzsök József

Truczné Palotai Karolina

Unilever

Üllési Folkműhely Egyesület

Üllési Ifjúsági Sportegyesület

Valkai Csaba

Valkai Sarolta

Varga Pékség Mórahalom

Vargáné Gulácsy Zsuzsanna

Vass Amarilla

Vass Csaba

Vass Edit

Vidéki Tímea

Wascher Zsuzsanna

Zabosfai Zöldséges

Zádori Antalné

Zádori Lajos és neje

ZENIT Szépség és Egészség Centrum – Nagy-Makra Elzita

Zoltánfi Mária

Zöldsarok Agro Kft.

Zsemberi István és családja

Zsemberiné Herédi Katalin

Zsiros Tibor

Müller Péter író idézetét sikeresen meg tudtuk valósítani: „Bármennyire is külön dobol a magánszívünk, mégis együtt vagyunk. Vagyis itt lakik az igazi szeretet. Bár a szívünk külön ver, de az életünk közös.”

Köszönjük szépen!

Hódiné Vass Magdolna

tagintézmény-vezető

„Titokzatos utakon”

Kirándulás a Szarvasi  Arborétumba

A NEA-UN-19-EG-0127 azonosítójú pályázatnak köszönhetően a Zöldü(l)lés Környezetvédő Egyesület kirándulni vitte az iskola 43 tanulóját

Reggel fél nyolckor indult velünk az autóbusz. Kétórás utazást követően érkeztünk meg a Szarvasi Arborétumba.

Szarvasi kirándulás

36 new photos added to shared album

Kertvezetéssel vártak bennünket, ekkor ismertették meg velünk a kert történetét. Különleges fákat láttunk, közülük a 30 méteres éghetetlen kérgű mamutfenyő tetszett a legjobban a gyerekeknek. Gyönyörű, napsütötte időben sétáltunk az évszázados, gondozott parkban. Útközben, ha elcsendesedtünk, sokféle madár örvendeztetett meg bennünket a hangjával. Emukat kerítés mögött, pávákat szabadon is láthattunk. Erdei játszótéren tudtunk lazítani, míg a csoport egyik fele Pepi gróf Varázskertjében interaktív foglalkozáson vett részt. Csere után komoly beléptető rendszeren keresztül jutottunk a Mini Magyarország területére. Azonnal elvarázsolt bennünket, hogy egy gombnyomással életet tudtunk lehelni a történelmi tájakon végig robogó vonatokba, be tudtuk indítani a dorozsmai szélmalom lapátjait, várvédőként nyitni-zárni tudtuk a várkapukat. Nagyon elcsodálkoztunk azon, hogy ennyi nevezetesség, csodálatos építmény, történelmi hely található kicsi hazánkban. Legnagyobb örömünkre maradt időnk kipróbálni a 2019-ben átadott, különleges játszóteret. Beszállhattunk a mókuskerékbe, mindig leestünk a pörgő hordóról, óriás libikókán hintázhattunk és még homokozhattunk is. Délután a Boglár fedélzetét foglaltuk el, s egy órán át hajókáztunk vele a Holt-Körösön gyönyörű parti villák között.

Ekkorra már kezdtek kiürülni a gondosan feltöltött hátizsákok, jelezve, hogy elérkezett a visszaút ideje. Pontos időben, alaposan elfáradva, de sok-sok élménnyel tértünk haza.

A 43 kisgyermek szép, őszi szombatját három pedagógus Ráczné Budai Márta, Kocsisné Hecskó Ágnes és Lakóné Tari Ágnes szervezte és felügyelte.

Zöldü(l)lés Környezetvédő Egyesület